Ordförklaringar:
Forskningssjuksköterska möter besökare på innovationsmässan.

Forum Östergötland visade upp sin verksamhet på innovationsmässan på universitetssjukhuset i Linköping.

Stöd till forskare lockade nyfikna på mässa

Många nyfikna kom fram till Forum Östergötlands representanter under Innovationsmässan på Universitetssjukhuset i Linköping den 9 november.

Mässan är en del av Innovation Week och arrangeras varje år av regionens avdelning Test och Innovation. I år var även forskningskoordinatorn Anna Lundberg och forskningssjuksköterskan Sofia Sjöberg på plats för att informera besökarna om möjligheterna till forskningsstöd inom Forum Sydost.

Visa och informera

- Fokus låg på att informera om forskningsstöd som kan ges av Forum Östergötland och Kliniska forskningsenheten, KFÖ. Men vi ville också visa att vår verksamhet är en del av Kliniska Studier Sverige och Forum Sydost, säger Sofia Sjöberg.
De var glada över uppslutningen:

- Det har varit givande. Många regionanställda och företag har ställt frågor om vad för typ av forskningsstöd vi har att erbjuda. Idén att vara med på mässan föll väl ut och vi planerar att delta vid nästa års Innovation week, säger Sofia Sjöberg.

Föreläste

På mässan fanns ett speakers corner där utställare fick femton minuter för att beskriva sin verksamhet, där Forum Östergötlands representanter föreläste om regulatoriska aspekter vid prövningar med medicintekniska produkter.

Innovationsmässan fokuserar på uppfinningar och nya lösningar inom hälsa och sjukvård. En rad olika interna och externa utställare som utvecklat lösningar för att förbättra vården ställde ut sina verksamheter.

Bland annat handlade det om digitala tolkhjälpmedel, egenmonitorering som ett verktyg i omställningen till nära vård och till exempel om hur drönare kan användas inom sjukvård.

Senast publicerad: