Ordförklaringar:
Gruppbild i korridoren på Forum Östergötland i Linköping.

Studiebesök från Gävleborgs region på plats i Linköping.

Studiebesök från CFUG i Gävle

Forum Sydost har haft ett besök från Centrum för forskning och utveckling (CFUG), en forskningsstödjande enhet på Region Gävleborg.

De var sju personer i gruppen som kom till Forum Sydosts och Forum Östergötlands lokaler på Campus US i Linköping: Forskningshandledare, forskningsstödjande personal samt chef.

Det blev ett bra tillfälle för att dela kunskap och lyfta fram goda exempel samt diskutera olika utmaningar kring kliniska studier och forskningsstöd.

- Det är alltid givande med samverkan. Vi bytte erfarenheter om våra verksamheter, olika arbetsätt både internt och externt. Vi hoppas på att kunna dela kunskap om våra uppdrag med varandra även i fortsättningen, säger Dzeneta Dernroth, regional samordnare på Forum Sydost.

Senast publicerad: