Ordförklaringar:
Genrebild. Foto på vetenskapliga artiklar som ligger på ett skrivbord.

Livesändning om forskningsstöd i Forum Sydost

Forum Sydost arrangerade en informationseftermiddag med titeln "Stöd för genomförandet av kliniska studier- Forum Sydost" för forskare, forskningsstödjande personal, medarbetare och politiker inom Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR).

Informationen sändes digitalt den 22 november. Syftet var att sprida information om samarbetet inom Forum Sydost/Kliniska Studier Sverige för att stödja klinisk forskning i SÖSR.

Ett 50-tal åhörare anslöt till sändningen, där representanter för noden presenterade det stöd Forum Sydost kan erbjuda för genomförande av kliniska studier, introducerade det nya medicintekniska regelverket samt informerade om etableringen av primärvårdsnätverk och de lokala och regionala nätverken för forskningssjuksköterskor.

Man visade även den nya webbplatsen för Kliniska Studier Sverige, filmen "Introduktion till klinisk forskning" och presenterade arbetet som har gjorts i flera andra nationella utvecklingssatsningar.

Senast publicerad: