Ordförklaringar:

Sjuksköterskan som blev doktor

Vendela Scheer, disputerad operationssjuksköterska, vid Linköpings universitet. Foto: Emma Busk Winquist

Vendela Scheer, disputerad operationssjuksköterska. Foto: Emma Busk Winquist

En vanlig acnekräm bidrog till att ändra rutinerna på ortopedkliniken i Linköping. Och för operationssjuksköterskan Vendela Scheer var det en idé som ledde till en doktorsavhandling.

- Att få ett resultat som visar på skillnad som kan ha klinisk betydelse är självklart kul. Förhoppningsvis kan det komma patienterna till gagn. Målet är att minska risken för infektioner, säger Vendela Scheer.

Hon är den första operationssjuksköterskan inom Region Östergötland som har disputerat. Och hon brinner för att skapa de bästa förutsättningarna före operation. När vi träffar Vendela Scheer har hon arbetat hela dagen på operationsavdelningen på universitetssjukhuset i Linköping.

En stor del handlar om förberedelser. Huden ska vara så ren som möjligt – innan man skär igenom den.

Orsakar flest infektioner

Avhandlingen kretsar kring en viss typ av bakterier, cutibacterium acnes. Vid axelkirurgi orsakar den flest postoperativa sårinfektioner, världen över.

- Runt axlarna finns störst koncentration av cutibacterium acnes. Alla människor har ungefär samma bakterieflora. Men olika bakterier sitter på olika delar av kroppen.

Den här bakterien tillhör vår normalflora och finns på hudens yta. Men den trivs bäst i hårsäckarna, där den är inblandad i acne.

- Hur mycket man än tvättar utanpå huden, så kan man inte bli av med cutibacterium acnes.

En föreläsning om hudbakterier och acne fick Vendela att fundera på om tvättningen av huden vid just axeloperationer kunde utvecklas. Traditionellt används tvål och vatten, och rengöring med klorhexidinsprit. Men skulle man kunna använda vanlig acnekräm?

- Jag diskuterade det på ortopedkliniken, och med olika forskare. Och märkte att det var värt att undersöka. Kirurgerna är oftast mer fokuserade på andra delar av operationen. Förberedelserna är i hög grad vår profession.

Bensoylperoxid (BPO) är en kräm med dödande effekt på acnebakterien. Den har använts i decennier, utan att bakterien har blivit resistent mot BPO. Fast det är inte bara att smörja på och sedan börja skära. Krämen kan först leda till torr hud och klåda.

- Irriterad hud vill vi inte ha när vi ska operera. Det kan ta dagar för behandlingen att nå ner i hårsäckarna.

Skar i huden

Efter att Vendela Scheer antagits som doktorand arrangerade hon en fiktiv operation med testpersoner. En grupp som smorde in sig med BPO och en kontrollgrupp utan. Båda grupperna tvättades med klorhexidinsprit vid "operationstillfället".

- Två timmar efter tvätt ökar riskerna för patienterna. Kan vi hålla nere bakterierna den tiden? Risken är att det kommer en annan bakteriegrupp och växer till, säger Vendela Scheer.

Senare testades detta i en studie med 100 patienter, där man skar i huden. Och den föll väl ut. Det är den största jämförelsestudien som publicerats hittills:

- Vid insmörjning med BPO fem gånger med start 48 timmar före operation minskade antalet bakterier före, under och efter operationens avslut.

Resultatet från Vendela Scheers studie har bekräftats av andra studier i Europa och USA. Ortopedkliniken inom Region Östergötland införde metoden med acnekräm före axelkirurgi.

- Andra kliniker runtom i landet har visat intresse för våra resultat, och är nyfikna på studierna. De intresserar sig också för hur ortopedklinikens PM inför axelkirurgi ser ut.

"Det stärker yrkesgruppen"

Vendela Scheer har genomfört andra studier kopplade till operationssår, bland annat undersökt bakterietillväxt under olika förband.

Vad betyder forskningen i ditt dagliga arbete?

- Det stärker yrkesgruppen. Som operationssjuksköterskor är det viktigt att vi svarar på en del frågor själva, även om vi är ett team med olika professioner. Vi har erfarenhet att luta oss emot. Att kunna peka på egen forskning ger en annan tyngd när vi diskuterar metoder och bedömningar.

Har du något tips till andra som vill forska?

- Avdramatisera forskningen! Många tänker nog att det är för svårt. Att man måste skriva fyra magisteruppsatser till. Det stämmer inte. Viktigast är att hitta rätt ämne, något man tror på. Och att fortsätta att jobba kliniskt, säger Vendela Scheer.

I korridorerna utanför operationsavdelningen möter vi några kollegor på väg hem från jobbet. De ropar till henne:

”Grattis, Vendela!” … ”Så starkt jobbat av dig!”

Forskningsstöd till dig som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården

Vendela Scheer har tagit del av Kliniska Studier Sverige - Forum Sydost tjänster gällande statistik i kliniska studier. Kliniska Studier Sverige erbjuder tjänster och rådgivning till forskare inom alla professioner genom hela forskningsprocessen, från idé till arkivering. Vi hjälper till med enstaka moment eller är delaktiga under stora delar av forskningsprojektet.

Kliniska Studier Sveriges forskningsstöd och rådgivning

Om Vendela Scheer

Arbete: Operationssjuksköterska, inom ortopedoperation, sinnescentrum på Linköpings universitetssjukhus. Undervisar operationssjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet.
Bor: I Linköping
Familj: Make, två vuxna barn
Fritidsintressen: Hästen
Senast lästa bok: Konsten att skära i kroppar av Joseph Lister (desinfektionens fader)
Slappar i tv-soffan med: Netflix-serier

Senast publicerad: