Ordförklaringar:

Forskning & Framsteg i Sydost

För sjätte gången i rad arrangerar Forum Sydost, Lif Sydost, och Läkemedelskommittéerna i Sydöstra sjukvårdsregionen ett samverkansmöte kring forskningsfrågor och kliniska studier.

Vid 2023 års möte vill vi lyfta vikten av hälsodataanvändning i forskningssyfte och de omfattande arbeten som nu sker kring detta både på nationell- och EU-nivå.

Mötet går av stapeln den 28:e mars och riktar sig till forskare, politiker och forskningsstödjande strukturer i SÖSR.

Kontakt

kliniskastudierfuturum@rjl.se

Senast publicerad: