Ordförklaringar:

Dags att söka forskningsmedel från FORSS!

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling för kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

Höstens ansökningsperiod pågår mellan 1 mars och 1 april 2023. OBS! Ansökan stänger kl. 14.00

 

I den här ansökningsomgången kan du söka:

  • Startbidrag (max 100 tkr)
  • Regionalt nätverksarbete (max 50 tkr)
  • Forskningstid för disputerad

Ansök via https://www.researchweb.org/is/forss Länk till annan webbplats.

 

Mer information om anslagen Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Om du har frågor kontakta FORSS-kansli

Senast publicerad: