Ordförklaringar:

Forskning och Framsteg i Sydost 2023

För sjätte gången i ordningen arrangerades "Forskning och Framsteg i Sydost" av Forum Sydost, LiF Sydost och Läkemedelskommittéerna i Sydöstra sjukvårdsregionen, denna gång i Nässjö.

Deltagare i paneldebatt

Med temat ”Hälsodata” blev dagen väl genomförd tack vare en professionell projektgrupp, engagerade presentatörer och en stämningsskapande inledning av Forum Sydosts nodföreståndare Alf Kastbom och LiF Sydosts ordförande Fredrik Ax.

En färsk nationell utredningsrapport med fokus på kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar, presenterades av Peter Asplund. Med ingående kunskaper i ämnet upplyste han om vilka hinder och möjligheter som finns för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige.

En livlig diskussion om hälsodatas betydelse för planering och genomförande av kliniska studier på regional, nationell och internationell nivå diskuterades i en workshop uppdelad i fem grupper. Mötet avslutades med en paneldebatt som kan sammanfattas i följande: Förändringskrafterna stormar in och det är dags att samla alla våra krafter för att stödja Sydöstra sjukvårdsregionens och Sveriges arbete med företagsinitierade kliniska prövningar.

Senast publicerad: