Ordförklaringar:

Elisabeth Norén ny nodföreståndare i Forum Sydost

Elisabeth Norén, forskningssamordnare vid Region Jönköpings län, har tillträtt ett nytt uppdrag som nodföreståndare inom Forum Sydost, Kliniska Studier Sverige.

- Jag är stolt och tacksam över att ha fått förtroendet. Mitt fokus är att på ett lokalt, regionalt och nationellt plan arbeta för en ökad forskning med lägre trösklar, genom bland annat koordinering av biobanks- och forskningsrelaterade frågor, säger Elisabeth Norén.

Uppdraget som nodföreståndare kombinerar Elisabeth Norén med tidigare uppdrag inom Biobank Sverige och biobanksansvar inom Region Jönköpings län. Som forskare ser hon betydelsen av att samverka regionalt och nationellt.

- Jag ser med spänning fram emot att samarbeta med de övriga noderna i Sverige och hur jag ytterligare kan använda min kompetens för att fläta samman biobanksfrågor med andra forskningsrelaterade frågor. Forum Sydost är en viktig plattform där jag och mina kollegor har möjlighet att stödja sjukvårdsregionens medarbetare i det angelägna arbetet med kliniska studier. Vi arrangerar till exempel nätverksträffar och bidrar till att skapa samverkan, stimulera och underlätta forskning lokalt och regionalt, men även nationellt. Samverkan inom Kliniska Studier Sverige som nationell samverkansorganisation är viktig för att ge förutsättningar för genomförandet av all typ av klinisk forskning och därmed stärka Sverige som ett attraktivt land att genomföra kliniska studier i, säger Elisabeth Norén.

Senast publicerad: