Ordförklaringar:

Invigning av SciLifeLab i Linköping

Den tionde oktober invigdes SciLifeLab (Science for Life Laboratory) i Linköping.

Representanter för Forum Sydost

Dzeneta N. Dernroth, Karolina Bäck, Anna Lundberg, Malin Huss och Birgitta Öberg, Forum Sydost. Foto: Thor Balkhed

Fredrik Elinder, föreståndare, hälsade de 280 delegaterna välkomna till en heldag för att fira vetenskapen och den forskningsinfrastruktur som grundats i samarbete kring kompetens, teknik, metodologi och vetenskaplig kommunikation. Linköpings Universitet med sin spetskompetens inom masscytometri, klinisk genomik och bioinformatik är nu ett av de universitet som ingår i SciLifeLab.
Dagen var fylld av seminarier och presentationer inom områden som till exempel precisionsmedicin, planetärbiologi, pandemilaboratorieberedskap samt AI-driven vetenskap. Goda exempel på samarbeten mellan vården och akademin lyftes fram. Förutom regeringens uppdrag att fungera som en nationell resurs för akademiska läkemedelsutvecklingsprojekt faciliterar SciLifeLab även användare från akademi, näringsliv och sjukvård och bidrar till att möjliggöra genomförandet av vetenskapliga projekt.
Medarbetare från Forum Sydost var på plats och fick tillfälle att presentera verksamheten.

Senast publicerad: