Ordförklaringar:

ABOGRAFT – Bentransplantat behandlat med antibiotika för att minska risken för infektion vid höftproteskirurgi

Jörg Schilcher, professor och överläkare på ortopediska kliniken i Linköping: Samarbetet med Forum Sydost har varit en ovärderlig hjälp för att hitta vägen genom den labyrint av ansökningar, regelverk och krav som ställs inför en högkvalitativ klinisk läkemedelsprövning.

Vad är bakgrunden till din forskning?

I Sverige kommer nästan var tolfte person att få en eller båda höfterna delvis ersatta med en protes. Att genomgå en höftprotes anses vara den mest framgångsrika behandlingen som modern sjukvård kan erbjuda för att återfå livskvaliteten. Den största orsaken till oro i samband med ingreppet är dock protesinfektion. För att behandla en protesinfektion behöver ofta flera stora operationer genomföras och även om infektionen behandlats framgångsrikt lider patienterna ofta av smärtor, nedsatt gångförmåga och nedsatt livskvalité som kvarstår livet ut. Att förebygga protesinfektioner är därför oerhört viktigt.

Tillsammans med kollegor från hela Sverige, inom flera olika medicinska specialiteter, kommer vi att ta fram ett vetenskapligt underlag för en säker lokal användning av antibiotika för att minska risken för protesinfektion. Antibiotika tillförs leden lokalt genom att den blandas med bentransplantat som används för att fylla bendefekter vid komplicerade protesoperationer i höftleden. Malet bentransplantat har använts som bärare för lokal antibiotikabehandling i flera pilotstudier och verkar vara ett attraktivt och effektivt behandlingsalternativ vid en etablerad infektion. Hittills saknas en randomiserad klinisk prövning för att stödja dess användning i förebyggande syfte.

Vad är syftet med din forskning?

Målet med vårt projekt är att minska risken för den mest allvarliga komplikationen efter höftproteskirurgi – protesinfektion.

Frågeställning kopplad till aktuell forskning

Kan risken för protesinfektion minska om antibiotika blandat i bentransplantat används vid höftprotesoperationer?

Vi undersöker detta genom att genomföra en dubbelblind randomiserad klinisk läkemedelsstudie. Det betyder att patienter som genomgår en höftoperation där bentransplantat används antingen får bentransplantat med antibiotika eller med placebo.

Vad är resultatet av forskningen?

Vi har inga resultat ännu men vi har börjat inkludera patienter i Linköping under 2022 som en del av pilotstudien. Under 2024 började vi inkludera patienter på andra sjukhus. I slutet av 2024 räknar vi med att inkludera patienter på 10 olika sjukhus och vi fortsätter att inkludera samarbetspartners från Sverige och Skandinavien under 2025.
Huvudresultaten från studien kommer att vara klara efter att alla patienter har avslutat sin tvåårsuppföljning som förväntas under 2028. Men det pågår många spännande studier under tiden. Vi tittar till exempel på vad den mikrobiologiska effekten är av bentransplantat blandat med antibiotika på de kända bakterierna som orsakar ledprotesinfektioner. Och vi undersöker om vi kan upptäcka de antibiotika som vi ger lokalt vid höften i patientens blodomlopp.

På vilket sätt har Forum Sydost kunnat stödja genomförandet av studien?

Eftersom detta är en prövarinitierad studie, överdriver vi inte när vi säger att vårt samarbete med Forum Sydost var avgörande under förberedelserna och fortsätter att vara det medan vi samlar in data. De har varit en ovärderlig hjälp för att hitta vägen genom den labyrint av ansökningar, regelverk och krav som ställs inför en högkvalitativ klinisk läkemedelsprövning.

Vi inledde ett samarbete med Forum Sydost redan i början av studieplaneringen för flera år sedan och har lutat oss mot dem för att få hjälp i varje steg därefter. De har stöttat oss med ansökan till Läkemedelsverket och underlättat övergången till det nya europeiska kliniska informationssystemet. Forum Sydost har hjälpt oss att sätta upp en elektronisk Case Report File i REDCap och ansvarar för den randomiseringslista som används i vår studie.

Genom att samarbeta med Forum Sydost har vi kunnat använda deras omfattande nätverk av noder inom Kliniska Studier Sverige. Detta gjorde det möjligt för oss att tilldela en lokal monitor till varje sjukhus som är bekant med sjukhuset och dess personal. Även om denna tjänst verkar liten, har erfarenheten lärt oss att detta är mycket uppskattat av personal på sjukhus och sannolikt en förutsättning för att mindre sjukhus “vågat” gå med i studien. Komplexiteten i monitoreringsnätverket samordnas av en central monitor på Forum Sydost, vilket gör att vi kan fokusera på det vi gör bäst - den vetenskapliga aspekten av att genomföra en klinisk prövning.

På vilket vis skapar din forskning nytta?

Vår studie är den första randomiserade kliniska studien av hög kvalitet, med tillräcklig beviskraft för att avgöra om antibiotika-impregnerat bentransplantat kan minska risken för ledprotesinfektion efter höftkirurgi. Än så länge finns det inga riktlinjer om när och hur vi ska använda antibiotika-impregnerat bentransplantat. Det har resulterat i att vi inte, eller med en stor spridning av olika metoder, använder lokala antibiotika i bentransplantat. Och ännu viktigare, det finns inga hårda bevis för att det minskar risken för en infektion. Med denna forskning kan vi äntligen visa effektivitet och ge riktlinjer för användning.

Om antibiotika impregnerat bentransplantat visar sig vara effektivt, har vi en extremt kraftfull, enkel och kostnadseffektiv behandling som kan vara till nytta för många patienter med risk för ledprotesinfektion efter höftprotesoperationer där bengraft används.

Publikationen

Vi håller för närvarande på att slutföra publiceringen av studieprotokollet i en refereegranskad tidskrift och ytterligare två manuskript är planerat att publicera med data från ABOGRAFT-studien inom 2024.
Välkommen att läsa mer om studien på LiUs webbplats Länk till annan webbplats.

Jörg Schilcher, professor och överläkare

Senast publicerad: