Ordförklaringar:

GCP-utbildning del 1

Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

 • Gothia Forum och FoUUI Skaraborgs sjukhus
 • Insikten 1, Skaraborgs sjukhus
 • 27 oktober 2022
 • 09.00 - 16.30
Lägg till i kalender Anmäl ditt deltagande här

GCP är internationella etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder för klinisk prövning som definierar ansvarsfördelning, hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie. Dagens regelverk ställer krav på att både prövare och andra medarbetare inom kliniska studier ska ha adekvata kunskaper inom GCP.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker – personer som på olika sätt är/planerar att bli involverade i kliniska prövningar/forskning på Skaraborgs Sjukhus.

Syfte: Ge deltagarna kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra/medverka i en klinisk prövning.

Innehåll:

 • Inledning
 • Ansvar och roller
 • Helsingforsdeklarationen
 • ICH-GCP/ISO 14155:GCP
 • Regelverk vid klinisk prövning
 • Essentiella dokument
 • Informerat samtycke
 • Säkerhetsrapportering
 • Monitorering, audit och inspektion

 

Senast publicerad: