Ordförklaringar:

Gothia Forums seminarieserie

Efterlevnad av etikprövningslagen - vad behöver forskare och forskningshuvudmän göra?

 • Gothia Forum och Avdelningen för forskningsstöd och Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin
 • Digitalt (Teams)
  Det här evenemanget är online.
 • 09 november 2022
 • 13.00 - 14.30
Lägg till i kalender Anmäl deltagande här

Gothia Forum tillsammans med Avdelningen för forskningsstöd och Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet bjuder gemensamt in till ett digitalt seminarium om efterlevnad av etikprövningslagen.

 • Etikprövningslagen – grundläggande innehåll och praktiska tillämpningar
  Björn Rydevik, ordförande Rådet för forskningsetik Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  Per-Anders Jansson, vice ordförande Rådet för forskningsetik Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och medicinsk rådgivare Gothia Forum
 • Skärpning av regelverket 2020 – vad innebär detta för forskningshuvudmän och forskare? Helena Carrick, jurist Gothia Forum
  Erica Schweder, förvaltningsjurist Göteborgs universitet
 • Exempel på arbete med uppföljning och förebyggande åtgärder
 • Diskussion och frågestund

Målgrupp: Seminariet riktar sig främst till medarbetare och chefer inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier som syftar till att ge kunskap och information om aktuella ämnen inom klinisk forskning. Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: