Ordförklaringar:

Dennis Larsson - ny verksamhetschef och nodföreståndare för Gothia Forum

Dennis Larsson, tidigare enhetschef för Research Support Office vid Gothia Forum, tog över som verksamhetschef våren 2022. “Jag känner mig lyckligt lottad att få leda en kunskapsorganisation med experter som kan stötta forskning och idéer som bidrar till samhällets bästa. Det är väldigt stimulerande att vara i en sådan miljö, varje dag.”

Dennis Larsson - ny verksamhetschef

Gothia Forum har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och att bidra till tillväxt inom Life Science-området. Sedan starten 2009 har Gothia Forum haft ett nära samarbete med industri och akademi. Något som den nya verksamhetschefen vill förstärka, inte minst genom Advisory Board, där diskussioner om strategiska val och vilka tjänster som behöver utvecklas förs.

Vi måste anpassa oss efter de utmaningar sjukvården står inför och våra kunders behov, det förändras hela tiden. Därför måste vi som organisation vara förändringsbenägna. Ett område där det händer mycket är precisionsmedicin. Här behöver lägga ett extra fokus under många år framöver så att nya behandlingar når patienter, säger Dennis.

Utöver satsningen på att vara en stark samarbetspartner pekar Dennis på vikten av uppdraget som regional nod inom Kliniska Studier Sverige. Det är ett nationellt samarbete som stödjer och utvecklar förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige.

Det här är ett jätteviktigt uppdrag där vi skapat ett nätverk som inte bara samarbetar utan utvecklar tjänster gemensamt. Det är viktigt för oss att nå ut med expertkunskap och tjänster till alla forskare och forskande enheter som finns i sjukvårdsregionen. Inom kort lanserar vi en gemensam webbplats för Kliniska Studier Sverige där vi samlar alla våra tjänster, mallar och stödfunktioner, säger Dennis.

Dennis tillträder rollen som verksamhetschef den 4 april, samtidigt blir han utnämnd till professor i experimentell urologi vid Göteborgs universitet. Dennis har tidigare arbetat vid flera lärosäten i Sverige men även i USA. Vid University of Texas Health Science Center at San Antonio fanns en stark koppling mellan sjukhuset och dess forskningsavdelning - detta translationella arbetssätt har Dennis tagit med sig i sin forskning och i in i nya roller, som t ex dekan vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping.

Dennis har bred erfarenhet och goda förutsättningarna för att leda Gothia Forum in i nästa fas och bidra till en stark forskningskultur på sjukhuset och i regionen. Dennis har redan god kännedom om organisationen internt men även ett etablerat samarbete inom akademin och industrin, säger Caterina Finizia, FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dennis tar över stafettpinnen som verksamhetschef efter Alessio Degl’ Innocenti som går vidare till uppdrag inom Regionhälsan.

Senast publicerad: