Ordförklaringar:

Klinisk forskning och hälsoekonomi - hur går det till?

Hur får man bästa och mesta möjliga hälsa för pengarna? Hur kan man använda hälsoekonomiska beslutsunderlag i klinisk forskning?

Det här är två av frågorna som Gothia Forums hälsoekonomer, Stephanie Fledsberg och Emelie Pauli, arbetar med. De är aktuella med två seminarier under våren och vi ställde några frågor till dem.

Gothia Forums hälsoekonomer, Emelie Pauli och Stephanie Fledsberg står utomhus. I bakgrunden syns Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gothia Forums hälsoekonomer, Emelie Pauli och Stephanie Fledsberg.


Vad har ni för bakgrund?

– Jag är nationalekonom och har läst nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och jag har alltid gillat matte och i samma veva som jag började intressera mig för nationalekonomi så fick jag också reda på att man kan bli hälsoekonom. Då applicerar man nationalekonomi på just hälso- och sjukvården, det ville jag göra eftersom jag alltid även har varit intresserad av hälsofrågor, säger Emelie Pauli.

– Min bakgrund är inom folkhälsa och jag har läst vid Sahlgrenska akademin. Där blev vi introducerade till hälsoekonomi redan under kandidatprogrammet och jag fick upp ögonen för det här väldigt intressanta området. Och bestämde mig då att jag ville fortsätta och läsa en master som var inriktad på hälsoekonomi. Grunden är inom folkhälsa, men specialiserat då inom hälsoekonomi, säger Stephanie Fledsberg.

Vilka tjänster erbjuder ni?

– Vi har en bred tjänsteportfölj. Det är alltifrån rådgivning, stöd och utförande av hälsoekonomiska utvärderingar såsom kostnadsanalyser och modellstudier för kostnadseffektivitet, säger Emelie.
– Vi delar gärna med oss av vår kunskap och kan hjälpa till med specifika frågor. Det roligaste är nästan att få åka ut och besöka verksamheter för att prata hälsoekonomi och berätta mer om hur det skulle kunna användas, säger Stephanie.

Vart kommer man kunna träffa er i vår?

– Just nu har vi två tillfällen inplanerade. Den 8 mars föreläser vi på ett seminarium inom Gothia Forums seminarieserie. Då kommer vi att gå in på grunderna i hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar, men även hur hälsoekonomi kan planeras in i en klinisk studie. Vi kommer också gå igenom några intressant och aktuella projekt där hälsoekonomi haft en avgörande roll för beslut, säger Stephanie Fledsberg.

– Den 23 mars kommer vi att prata på ett seminarium som Sahlgrenska Universitetssjukhuset anordnar “Vad handlar hälsoekonomi om och på vilket sätt används det som underlag för att utveckla vården?” Den här dagen är just startskottet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska börja satsa på hälsoekonomi. Vi vill gärna vara med och bidra till att höja kompetensen kring ämnet. Halvdagen riktar sig mot verksamhetschefer och ekonomer och andra som är hälsoekonomiskt intresserade, avslutar Emelie Pauli.

Fakta: Vad är Hälsoekonomi?

Hälsoekonomi används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar gör det lättare att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser och syftar till att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga.
Hälsoekonomisk forskning kan genomföras tillsammans med kliniska prövningar för att ge en mer komplett bild av kostnadseffektiviteten för en ny behandling eller strategi.

Gothia Forums tjänster inom hälsoekonomi - gothiaforum.com Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: