Ordförklaringar:

Nytt EU-beslut underlättar överföring av personuppgifter till USA

Den 10 juli fattade EU-kommissionen beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar av personuppgifter till organisationer i USA nu kan göras på ett enklare sätt utan att behöva kompletteras av ytterligare åtgärder.

För kliniska forskare innebär det en administrativ lättnad vid samarbete med USA. Helena Carrick, jurist på Gothia Forum, förklarar beslutet:

- Innan beslutet behövde man alltid göra extra åtgärder vid överföring, tex att använda standardklausuler, när man samarbetar med USA., Det har varit väldigt tidskrävande för forskare att sätta sig in i.
Nu har man från EU beslutat att USA har ett minst lika gott skydd för personuppgifter som vi har inom EU. Det är dock viktigt att organisationen i USA är certifierad enligt EU-U.S. Data Privacy Framework. Att USA har adekvat skyddsnivå innebär en stor tidsvinst, främst för forskare men också för oss jurister som jobbar med dessa frågor. Beslutet berör alla verksamheter som har samarbete med USA, inte minst forskare som driver forskningsprojekt med en amerikansk part.

Har du andra frågor kring forskningsstöd? Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela den kliniska forskningsprocessen.

Forskningsstöd - gothiaforum.com Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: