Ordförklaringar:

Gothia Forum, Västra Götalandsregionen och Lif – de forskande läkemedelsföretagen bjuder in till ett seminarium för att belysa hur vi kan använda hälsodata som en resurs för precisionsmedicin och framtidens hälso- och sjukvård.

Genom att effektivisera tillgången till hälsodata kan vi erbjuda våra patienter och invånare skräddarsydd diagnos, behandling, uppföljning och prevention baserat på den enskildes unika förutsättningar. Hur påverkar det förutsättningarna hälso- och sjukvården och näringslivet i Västra Götaland? Och hur stärker vi Västra Götaland som life science-miljö?

Under seminariet kommer Katarina Nyström, jurist och särskild utredare, presentera utredningen om sekundäranvändning av hälsodata. Presentationen följs av ett panelsamtal som diskuterar hur vi tar resultaten från utredningen vidare.

I panelen deltar:

  • Janette Olsson, ordförande strategiska sjukvårdsnämnden, VGR
  • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, VGR
  • Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Peter Gjertsson, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Karl Gertow, Real World Evidence Partner, Roche
  • Michel Silvestri, enhetschef, E-hälsomyndigheten

Seminariet modereras av Frida Lundmark, Lif.

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med en enklare lunch.

Inbjudan som pdf Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt deltagande här Länk till annan webbplats.

En inspelning av seminariet kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Senast publicerad: