Ordförklaringar:

Inspelning av seminarie 27/11 - Nya lagförslag för hälsodata ska förenkla precisionsmedicinsk vård i Sverige

Seminariet ”Hälsodata och precisionsmedicin – så bygger vi framtidens hälso- och sjukvård” måndagen den 27 november lockade storpublik. Politiker, representanter från VGR, hälso- och sjukvården och näringslivet samlades för att höra Katarina Nyström presentera den utredning hon har lett.

Senast publicerad: