Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier.

  • Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet
  • Scandic Central, Göteborg
  • 04 maj 2023 - 05 maj 2023
  • 10.00 - 14.00
Lägg till i kalender Mer information

För femte gången arrangeras Nationell konferens om kliniska studier.

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier. Konferensen ger hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och nätverkande.

Senast publicerad: