Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier

Skriv en kort sammanfattning om eventet här. Denna text visas ut i kalendermodulen.

  • Kliniska studier Sverige i samarbete med Vetenskapsrådet

  • Clarion Hotel Umeå

  • 22 maj 2025 - 23 maj 2025

  • 09.00 - 14.00

Lägg till i kalender

För sjätte gången arrangeras Nationell konferens om kliniska studier. Denna gång i Umeå med Forum Norr som värdnod.

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier. Konferensen ger hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och nätverkande.

Klockslag är än så länge preliminära. Program och möjlighet till anmälan kommer under hösten 2024.

Senast publicerad: