Ordförklaringar:

Kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier 4-5 maj 2023

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet, denna gång i Göteborg med Gothia Forum som värd.

Två personer som tittar på en skärm.

Nationell konferens om kliniska studier 4-5 maj 2023

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet, denna gång i Göteborg med Gothia Forum som värd.

Talare

Konferensen kommer att bjuda på högaktuella ämnen och inspirerande talare. Talarlistan uppdateras löpande.

Vit pil

Kontakt

Kontakta oss för frågor kring program och anmälan.

Vit pil

Anmälan

Anmäl dig till konferensen här.

Vit pil

Om konferensen

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.