Ordförklaringar:

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor om anmälan och program.

Anmälan

Om du har frågor kring anmälan eller fakturering kan du kontakta vår eventbyrå MeetX.

E-post: kliniskastudier2023@meetx.se

Program

Om du har frågor kring programmet kontakta Gothia Forum.

E-post: gothia.forum@vgregion.se

Senast publicerad: