Ordförklaringar:

Nationell konferens för kliniska studier

Konferensen är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

Om konferensen

Programmet bjuder på högaktuella ämnen, inspirerande talare samt belysa regionala och nationella stödstrukturer som förbättrar förutsättningarna för att genomföra kliniska studier i Sverige.

Under konferensen ges utrymme för strategiska och lösningsorienterade diskussioner som kan öka förståelsen för varandras behov, utmaningar och intressen. På så sätt kan vi tillsammans stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science. 

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet. Gothia Forum är värd. Konferensen hålls på Scandic Göteborg Central. Preliminärt program och möjlighet till anmälan kommer finnas tillgängligt inom kort.

Senast publicerad: