Ordförklaringar:

Presentationer

Här kan du ta del av talarnas presentationer från Nationell konferens om kliniska studier 4-5 maj 2023.

Torsdag 4 maj

Sverige som klinisk forskningsnation Pdf, 3 MB.
Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet

Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor Pdf, 3 MB.
Peter Asplund, fd utredare Klimat- och näringsdepartementet, verksamhetschef ANIVA Region Örebro

Värdet av statistik över kliniska studier Pdf, 2 MB.
Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Trial Nation – erfarenheter från Danmark av nationellt samarbete för fler kliniska prövningar Pdf, 4 MB.
Marianne Pilgaard, CEO Trial Nation

Bygga upp en infrastruktur för kliniska studier – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi (SNAKS) Pdf, 9 MB.
Verena Sengpiel, docent Göteborgs universtitet och öveläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kliniska studier i pandemitider – vaccinstudien COVERS Pdf, 4 MB.
Fredrik Kahn, överläkare Skånes universitetssjukhus och docent i infektionsmedicin Lunds universitet

Sammanhållen karriärmodell för att kombinera forskning, utbildning och klinik genom hela yrkeslivet Pdf, 620 kB.
Patrik Danielson, professor och överläkare, dekan för Medicinska fakulteten Umeå universitet

Forskning på länssjukhusnivå: möjligheter, utmaningar och betydelse Pdf, 1 MB.
Abbas Chabok, adj professor och överläkare, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Sjukhusövergripande strategi för att främja klinisk forskning Pdf, 2 MB.
Stina Isaksson, forskningschef Södra Älvsborgs sjukhus

Klinisk forskning i folktandvården - hur skapar vi förutsättningar Pdf, 885 kB.
Marta Persson, områdeschef forskning och utbildning, Folktandvården Västra Götalandsregionen

Fredag 5 maj

Fördel Sverige? – ur ett internationellt perspektiv Pdf, 1 MB.
Tomas Andersson, Clinical Vice President Cardiovascular, AstraZeneca

Hur kan ökad patientsamverkan leda till bättre forskning? Pdf, 2 MB.
Cristin Lind, projektledare, EUPATI Sverige/Funktionsrätt Sverige

Hälsodata – vad är det som händer? Pdf, 506 kB.
Katarina Nyström, särskild utredare vid Socialdepartementet, jurist vid Genomic Medicine Sweden och Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum

Vanliga frågor om hälsodata – juristerna ger svar Pdf, 97 kB.
Per Bergstrand, jurist vid Vetenskapsrådet
Helena Carrick, jurist vid Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum
Lena Jönsson, regionjurist Region Dalarna

Nationell samverkan för bättre nyttjande av biobanksprov Pdf, 1 MB.
Christian Bruzelius, projektledare Införandeprojekt Biobankslag (2023:38), Biobank Sverige
Elisabeth Norén, nationell projektkoordinator för biobanksstrategi, Biobank Sverige

Nationella genomikplattformen Pdf, 999 kB.
Per Sikora, Chair Technology and Infrastructure Executive Group, Genomic Medicine Sweden

NorTrials – ett offentlig-privat partnerskap för kliniska studier i Norge Pdf, 1 MB.
Signe Øien Fretland och Ellen Johnsen, NorTrials koordinerande enhet

Feasibility Sweden - En nationell tjänst för studieförfrågningar till den svenska hälso- och sjukvården Pdf, 167 kB.
Yvonne Pantzar, Forskningskoordinator, Forum Sydost
Lotta Jonsson, Country Clinical Operations Manager Nordics, AbbVie

Avslutning Pdf, 145 kB.
Dennis Larsson, vice ordförande Kliniska Studier Sverige

Senast publicerad:

Innehåll på sidan