Ordförklaringar:

Tema: Kliniska studier - en självklar del av svensk hälso- och sjukvård

Kliniska Studier Sveriges vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

Konferensen tar avstamp i hur vi tillsammans kan stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science. Programmet bjuder på högaktuella ämnen, inspirerande talare och belyser frågor som:

  • Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning?
  • Hur ökar vi deltagandet i kliniska studier?
  • Hur kan vi bättre nyttja hälsodata och biologiska prover?
  • Vilka är nyckelfaktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning?

Under konferensen ges utrymme för strategiska och lösningsorienterade diskussioner som kan öka förståelsen för varandras behov, utmaningar och intressen. Du som deltagare uppmuntras att bidra med ditt perspektiv om hur vi tillsammans kan föra utvecklingen framåt.

Konferensen planeras starta kl 10 på torsdagen med registrering samt frukost från kl 9 och avslutas ca kl 14 på fredagen.

Programmet uppdateras löpande.

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: