Ordförklaringar:

Folktandvården Skåne satsar på klinisk forskning

Långvarig käk-och ansiktssmärta är vanligt i befolkningen. Mellan 10 till 15 procent beräknas vara drabbade och många har så ont att vardagslivet påverkas. Nu prövas en ny behandlingsmetod inom ramen för ett forskningsprojekt som drivs av Julia Lam, tandläkare och doktorand vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet. Drömmen, menar hon, är att på sikt kunna hjälpa en utsatt och eftersatt patientgrupp.

Julia Lam blev legitimerad tandläkare 2015 och under våren 2018 påbörjade hon sin doktorandutbildning.

– Jag uppskattade verkligen att vi så tidigt på utbildningen fick träffa patienter. Redan på termin ett fick vi ta röntgenbilder och på termin två börja behandla patienter med tandköttssjukdomar. Det är viktigt med tidig patientkontakt och att träna sig på bemötande.

I dag arbetar Julia Lam halvtid som tandläkare vid Folktandvården Skåne i Hässleholm och halvtid med klinisk forskning vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

– Jag känner mig mycket tacksam. Det är en fantastisk möjlighet att få göra en akademisk karriär inom forskning och samtidigt kunna arbeta som tandläkare och ha en nära patientkontakt. Det är ju till kliniken som jag vill ta forskningsresultaten. Förhoppningen är att vi ska lyckas utveckla en behandlingsmetod som på ett effektivt sätt kan behandla kronisk ansikts- och käksmärta, säger Julia Lam.

Det är framförallt kvinnor som drabbas. Vissa får så ont att livskvaliteten påverkas; de blir begränsade i vardagen och kan ha svårt att arbeta och studera.

– Smärtan sitter vanligtvis i käkmusklerna eller käkleden och de som drabbas har ofta haft besvär en längre tid. En del får huvudvärk, har svårt att gapa, tugga, äta och hos en del låser sig käken.

Internetbaserad smärtskola

Julia Lams forskningsprojekt handlar om att jämföra och utvärdera två metoder i syfte att behandla långvarig ansikts- och käksmärta. Deltagare får göra en klinisk undersökning av tuggsystemet och en undersökning av hjärnan med magnetkamera, därefter lottas de till två grupper där den ena får pröva traditionell behandling med bettskena, och den andra gruppen får tillgång till en ny internetbaserad smärtskola.

– Det är i regel långa köer till specialister och ju längre du går med smärta ju svårare är det att behandla den. Vi vill se om en internetbaserad smärtskola kan vara en lika bra eller bättre metod än bettskena.

Den traditionella metoden med bettskena är en förhållandevis passiv behandling medan smärtskolan vill stimulera till delaktighet och egenvård. Patienten får bland annat skriva dagbok och lära sig mer om vad smärta är och vad som kan orsaka den.

- Det blir en hjälp till att medvetandegöra tankar, känslor och beteenden som har med smärtan att göra, säger Julia Lam.

Den nya internetbaserade behandlingsmetoden som bygger på kognitiv beteendeteori är än så länge inte tillgänglig i vardagstandvården, först måste den testas och utvärderas vetenskapligt. Rekryteringen av patienter görs av ett tandvårdsteam vid kliniken Fäladstorget i Lund i Folktandvården Skåne. Med hjälp av ett frågeformulär identifieras patienter som kan vara lämpliga att delta i forskningsprojektet.

– De får svara på frågor om det gör ont när de tuggar, om de känner smärta i tinningar och käkar en gång i veckan eller oftare och om de har problem med låsningar och knäppningar i käkarna. Om patienten svarar ja på en av frågorna så kan de inkluderas i studien. Förhoppningen är att smärtskolan ska hjälpa patienterna att förbättra sin smärt- och stresshantering.

Hjärnan påverkas

Vid kronisk smärta påverkas hjärnans funktion och struktur. Till exempel minskar volymen av den grå substansen, där mycket av hjärnas komplexa funktioner finns.

– I vårt projekt vill vi se om hjärnans funktion och struktur kan återställas av behandlingen, menar Julia Lam.

Den internetbaserade smärtskolan har tagits fram i samarbete mellan bettfysiologer på Malmö universitet samt legitimerade psykologer på Psykologpartners AB.

– Forskningsstudien vilar på ett multidisciplinärt samarbete och jag hoppas att vi ska kunna bidra med ny kunskap om de centrala mekanismerna vid kronisk smärta och även medverka till att stänga vissa kunskapsluckor. Jag hoppas också att ny kunskap ska implementeras i den kliniska vardagen så att den kommer patienterna till del.

Starta egen forskargrupp

Folktandvården Skåne har förstärkt satsningen på klinisk forskning med nya forskarutbildningstjänster. Julia Lam är en av tre doktorander som får möjlighet att dela sin tid som tandläkare med forskning. Bakom finansieringen av forskarutbildningstjänsten står Folktandvården Skåne och för finansieringen av forskningsprojektet står OFRS, Odontologisk forskning i Region Skåne.

– För mig är det en optimal forskarmiljö att vistas i. Det är spännande att kunna identifiera problem i kliniken och sedan vetenskapligt försöka finna svaren, det driver mig framåt, säger Julia Lam.

Redan under utbildningen till tandläkare intresserade hon sig för forskning och började tidigt som klinisk assistent. Hon fick inblick i flera olika forskningsprojekt och deltog även som försöksperson i olika kliniska forskningsstudier. Ett av projekten var en pilotstudie som handlade om just ansikts- och käksmärta.

– Per Alstergren som utförde studien blev sedan min handledare och är den som uppmuntrat mig att påbörja mitt doktorandprojekt. Jag trivs väldigt bra, forskningen gör att jag håller mig à jour med kunskapsutvecklingen och det ökar även chanserna att kunna besvara nyfikna frågor från patienter.

I framtiden hoppas Julia Lam kunna fortsätta med forskning. Hon räknar med att disputera 2026 och hoppas därefter på att kunna göra en postdok.

– Efter avhandlingen vill jag fortsätta med forskning. Jag skulle gärna vilja samarbeta med en internationell forskargrupp och knyta an till ett bredare nätverk. Min dröm är att starta en självständig forskargrupp och fortsätta med min forskning om smärta, säger Julia Lam.

Julia Lam, tandläkare

Julia Lam, tandläkare

Om Julia Lam

Ålder: 26

Bor: Malmö

Arbetar: Tandläkare och doktorand på Folktandvården Skåne i samarbete med Malmö universitet

Därför började jag att forska: Examensarbetet på grundutbildningen väckte mitt intresse för forskningsprocessen

Vetenskapligt genombrott jag skulle vilja se: Svar på varför vissa individer och inte andra utvecklar långvarig smärta

Roas av: Uppleva god mat på restaurang eller hemma i köket

Oroas av: Att det kan ta lång tid innan individer med långvarig smärta får ett adekvat omhändertagande

Drivs av: Nyfikenhet och gott kaffe

Fotnot

Ansvarig för forskningsprojektet är Per Alstergren, professor och specialist vid avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Malmö universitet, Folktandvården Skåne, Specialiserad smärtrehabilitering samt Bild- och Funktionsdiagnostiskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Aarhus Universitet i Danmark.

Senast publicerad: