Ordförklaringar:

Regeringen subventionerar avgifterna för kliniska läkemedels­prövningar

Regeringen har beslutat att staten fortsatt ska stötta förutsättningarna för att fler kliniska läkemedelsprövningar ska genomföras i Sverige.

Ändringar i förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Regeringen har därmed beslutat om ändringar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Justeringarna sker efter hemställan från Läkemedelsverket och avgifterna ska, om inte regeringen föreskrivit något annat, beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

Mer information

Pressmeddelande: Regeringen fortsätter att stötta kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: