Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet inför nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

Vetenskapsrådets nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier berör de som får finansiering från Vetenskapsrådet. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas.

Nya riktlinjer för kliniska forskare

Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Riktlinjerna innebär att information om och resultat från studier ska registreras i ett publikt studieregister, till exempel Clinicaltrials.gov eller Researchweb.

Mer information

Nyhet: Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier, Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: