Ordförklaringar:

Save the date: Nationell konferens för kliniska studier i Göteborg, 4-5 maj 2023

Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och nätverkande.

Två personer tittar på en datortomografi

Programmet kommer att innehålla högaktuella ämnen, inspirerande talare samt belysa regionala och nationella stödstrukturer som förbättrar förutsättningarna för att genomföra kliniska studier i Sverige.

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige och Vetenskapsrådet. Gothia Forum är värd. Konferensen hålls på Scandic Göteborg Central. Preliminärt program och möjlighet till anmälan kommer finnas tillgängligt under hösten 2022.

Nationell konferens för kliniska studier

Senast publicerad: