Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige lanserar Feasibility Sweden – en nationell digital tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sveriges nationella tjänst för studieförfrågningar blir nu digital och får namnet Feasibility Sweden. Feasibility Sweden erbjuder en kontaktpunkt till hela Sveriges hälso- och sjukvård för studieförfrågningar.

Feasibility Sweden – en nationell kontaktpunkt till den svenska hälso- och sjukvården

Feasibility Sweden vänder sig till life science-företag som vill genomföra kliniska studier i hälso- och sjukvården, som ett led i sin produktutveckling, och som behöver hjälp med att hitta intresserade prövare och kliniker. Den vänder sig också till akademiska forskare som vill hitta samarbetspartners för kliniska forskningsstudier.

Tjänsten har utvecklats av Kliniska Studier Sverige i nära samverkan med life science-företagen, forskare och hälso- och sjukvården i syfte att erbjuda en nationell kontaktpunkt till den svenska hälso- och sjukvården för studieförfrågningar. Tjänsten kan användas för alla terapiområden. Tack vare den nationella handläggningen av förfrågningarna kan Kliniska Studier Sverige säkerställa en snabba svar av hög kvalitet.

Besök Feasibility Sweden Länk till annan webbplats.

Två typer av studieförfrågningar med Feasibility Sweden

För att säkra snabba svar av hög kvalitet erbjuder tjänsten två olika typer av studieförfrågningar. Landsförfrågan ger svar på om studier med läkemedel, medicin­tekniska produkter eller andra typer av interventioner är genomförbara i Sverige. Bland annat bedömer experter inom hälso- och sjukvården om studien är förenlig med nationella behandlingsriktlinjer och om patientunderlaget är tillräckligt. Dessutom ger experterna övergripande återkoppling på studiedesignen. Experterna ges även möjlighet att anmäla intresse för att medverka i studien i det fall studien blir förlagd till Sverige, vilket ger företagen en tidig indikation kring möjligheten att hitta experter och kliniker för samverkan inom den svenska hälso- och sjukvården. Klinikförfrågan identifierar och förmedlar kontakt till kliniker och prövare inom svensk hälso- och sjukvård som har intresse, förutsättningar och möjlighet att delta i studier.

Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården genomför kliniska studier på uppdrag av både life science-företag och forskare inom akademin och hälso- och sjukvården. Studierna bidrar till att ta fram ny kunskap och nya, säkra och effektiva behandlingar och diagnostiska metoder. Life science-företagen genomför kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter som ett led i sin produktutveckling.

Regeringens life science-strategi från 2019 anger bland annat att fler kliniska studier som bedrivs av näringslivet ska förläggas i Sverige och bedrivas i samarbete med svensk hälso- och sjukvård. Kliniska Studier Sverige identifierade att en samlad hantering av studieförfrågningar på nationell nivå ökar möjligheterna för detta. I ett nära samarbete med life science-företagen och hälso- och sjukvården utvecklades den nationella tjänsten för studieförfrågningar. Sedan tjänsten introducerades 2020 har drygt 80 studieförfrågningar om året hanterats nationellt.

– Tjänsten bidrar till Sveriges konkurrenskraft och har stor betydelse för möjligheten att positionera Sverige som en attraktiv nation för kliniska studier och särskilt för läkemedelsprövningar, säger Patric Amcoff, ordförande Kliniska Studier Sverige.

Kontakt

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@kliniskastudier.se.

Mer information

Senast publicerad: