Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier - en mötesplats med helhetsperspektiv 

Den 4-5 maj samlade Nationell konferens om kliniska studier 550 representanter från hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreningar. På konferensen diskuterades förbättringar och förslag till samverkan och nya projekt med målet att fler kliniska studier genomförs i Sverige.

Tema: Kliniska studier – en självklar del av svensk hälso- och sjukvård

Nationell konferens om kliniska studier anordnades 4-5 maj och hade temat ”Kliniska studier – en självklar del av svensk hälso- och sjukvård”. Konferensdagarna bjöd på en variation av presentationer. Inledningsvis talade Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen och styrelseledamot Sveriges Kommuner och Regioner, om vikten av att politiker och arbetsgivare möjliggör att klinisk forskning blir en naturlig del i hälso-och sjukvården.

Patric Amcoff, ordförande för Kliniska Studier Sverige beskrev Kliniska Studier Sverige och de tjänster som erbjuds idag. Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet, presenterade färska nationella data från ALF-utvärderingen och beskrev läkemedelsindustrins investeringar i forskning under presentationen “Sverige som klinisk forskningsnation”.  

Under dag ett hördes också utbildningsminister Mats Persson prata om klinisk forskning som en viktig strategisk fråga och vad konferensen betyder för det fortsatta arbetet.  
– Det är jätteviktigt att människor från sektorn samlas, utbyter idéer och att vi kan samla oss. Sverige är ett sådant litet land, vi är för små för att konkurrera därför måste akademin, industrin och hälso- och sjukvården samarbeta mer, säger Mats Persson.

Nationella studieförfrågningstjänster framgångsfaktor i Norden

De nordiska ländernas arbete för att stärka förutsättningarna för kliniska prövningar presenterades av Kliniska Studier Sverige, norska NorTrials och danska Trial Nation. En tydlig framgångsfaktor som presenterades var nationella studieförfrågningstjänster. Feasibility Sweden – Kliniska Studier Sveriges nationella tjänst som har utvecklats i samarbete med näringslivet – presenterades av Yvonne Pantzar, forskningskoordinator inom Kliniska Studier Sverige – Forum Sydost. Under presentationen fick konferensdeltagarna veta att Feasibility Sweden hanterar cirka 80 studieförfrågningar om året och att man tar emot förfrågningar inom alla terapiområden.

Frågor som ligger varmt om hjärtat

Konferensen gjorde nedslag i viktiga arbeten som förs för att förbättra infrastrukturen inom klinisk forskning och olika initiativ för att synliggöra pågående kliniska studier presenterades.

En av deltagarna på konferensen var Eva Isaksson som arbetar som klinisk prövningsledare på Karolinska Institutet och forskningssamordnare på Danderyds sjukhus. Hon har själv forskat och många av frågorna som togs upp på konferensen låg henne varmt om hjärtat. 

–  Jag tar med mig en vision om ännu mer samarbete med andra. Det är väldigt spännande att se vad det är som pågår överallt. Om vi bara kan få ihop det här tillsammans så kommer vi komma framåt. Under konferensen har jag förstått att det är många andra som tänker på samma sak som jag och att vi kommer kunna jobba vidare tillsammans – det känns hoppfullt! 

Nästa konferens anordnas 2025 i Umeå

Kliniska Studier Sverige har sedan 2015 arrangerat nationella konferenser för att stimulera kunskapsutbyte, ge möjlighet till nätverkande och för att bidra till samverkan och förbättrade förutsättningar för kliniska studier i Sverige. Årets konferens anordnades med stöd av Vetenskapsrådet och Gothia Forum var värd.

Nästa konferens anordnas 2025 i Umeå med Forum Norr som värd. Prenumerera på våra nyheter för att få information om när programmet släpps och anmälan öppnar.

Prenumerera på nyheter från Kliniska Studier Sverige

Feasibility Sweden – nationell tjänst för studieförfrågningar till hälso- och sjukvården

Utbildningsminister Mats Persson presenterar på Nationell konferens om kliniska studier 2023

Utbildningsminister Mats Persson presenterar målen för regeringens forskningspolitik med fokus på klinisk forskning under Nationell konferens om kliniska studier 2023

Senast publicerad: