Ordförklaringar:

Feasibility Swedens första halvår – alla förfrågningar har besvarats

Kliniska Studier Sverige introducerade 2020 en nationell tjänst som levererar snabba svar på studieförfrågningar till svensk hälso- och sjukvård. I oktober 2022 blev Feasibility Sweden en digital tjänst. Sedan dess har tjänsten hanterat 49 förfrågningar inom 13 terapiområden. Alla inkomna förfrågningar har besvarats.

Alla förfrågningar har fått svar

Statistiken för Feasibility Swedens första halvår visar att 49 förfrågningar inom 13 terapiområden hanterats. Alla inskickade förfrågningar har besvarats med ett eller flera svar. Tjänsten har använts av både företag och akademiska forskare.

Xiaolei Hu, docent och överläkare inom rehabiliteringsmedicin på Region Västerbotten, har använt Feasibility Sweden för att hitta samarbetspartners och kliniker till sin studie om stroke-rehabilitering.

- Det har varit mycket värdefullt att få förfrågan utskickad till lämpliga kliniker i hela Sverige – och få svar tillbaka inom angivna tidsramar! För mig som akademisk forskare är Feasibility Sweden ett bra komplement för att utöka nätverket och hitta kliniker som kan vara intresserade av att delta i studien.

Eftersom tjänsten hanterar förfrågningar inom alla terapiområden och når ut till hela Sveriges hälso- och sjukvård återkommer många användare av tjänsten. Det man uppskattar är att kontakt etableras med klinker som man inte visste fanns och att svar förmedlas snabbt.

- Jag har använt tjänsten i fyra feasiblities och jag är mycket imponerad av alla snabba svar som jag har fått. Det är ju ofta en utmaning i Sverige att man har svårt att få svar från läkarna/klinikerna, säger Ulrika Tael Christianson, Site Partnership ManagerSanofi.

Resursbrist ofta bakom nej-svar

74 procent av de inkomna förfrågningarna har fått ett eller flera positiva svar. Majoriteten av förfrågningarna som inte fått ett positiv svar har fått återkoppling att prövare eller kliniker vill veta mer om studien innan de kan säga att de är intresserade av att medverka.

- Just antalet positiva respektive negativa svar från hälso- och sjukvården kan tjänsten i sig inte påverka. Vi ser att ett nej-svar oftast beror på resursbrist. Det är något som ligger utanför vårt uppdrag och är därmed inget vi kan påverka. Däremot får vi genom Feasibility Sweden bekräftat att detta ofta är anledningen till att man tackar nej och kan lyfta detta i relevanta forum, säger Patric Amcoff, ordförande för Kliniska Studier Sverige.

Tjänst som möter behov hos life science-företag och hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige etablerade sin nationella tjänst för studieförfrågningar under 2020. Dialoger med life science-företag och hälso- och sjukvården hade identifierat behov av en väg in för studieförfrågningar till hälso- och sjukvården. Vägen in skulle förmedla kompletta förfrågningar till rätt person och/eller klinik. En standardiserad förfrågningsprocess och en förenklad återkoppling skulle ge förfrågaren snabba svar. Den nationella tjänsten för studieförfrågningar möjliggjorde precis detta. Tjänsten hanterar cirka 80 studieförfrågningar årligen.

- Tjänsten är ett mycket bra exempel på hur Kliniska Studier Sverige skapar värde. Vi identifierar behov och utmaningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården som vi samarbetar nationellt kring för att lösa. I detta fall har det gett life science-företag och akademiska forskare en väg in till hälso- och sjukvården för studieförfrågningar och en smidigare arbetsprocess för hälso- och sjukvården. På sikt bidrar det till att förbättra Sveriges konkurrenskraft och attrahera fler kliniska studier till Sverige. På så vis bidrar Feasibility Sweden till Sveriges life science-strategi om att fler kliniska studier ska förläggas i Sverige, säger Patric Amcoff.

Feasibility Sweden - nationell tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige ger genom Feasibility Sweden life science-företag och akademiska forskare en nationell ingång för snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) riktade till svensk hälso- och sjukvård. Feasibility Sweden, som kan användas för alla terapiområden, effektiviserar processen med att undersöka om en klinisk studie framgångsrikt kan genomföras i Sverige. Tack vare den effektiva processen och ett lands­omfattande nätverk av kliniker och prövare i hela hälso- och sjukvården kan vi snabbt leverera svar av hög kvalitet.

För att kunna leverera värdefulla svar på så kort tid som möjligt har vi delat upp studieförfrågningar i lands- och klinikförfrågningar. I Landsförfrågan bedömer ledande experter huruvida studier kan genomföras i Sverige. Klinikförfrågan ger dig i stället kontakt till kliniker och prövare som är intresserade och har möjlighet att genomföra studien. Du kan skicka in båda typerna av studieförfrågan med hjälp av Kliniska Studier Sveriges digitala tjänst.

Till Feasibility Sweden Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: