Ordförklaringar:

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för tre landsting och fyra regioner, landstingen Dalarna, Sörmland och Värmland samt regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

Den regionala nodens uppdrag är att samverka med, och stödja, alla aktörer involverade i kliniska studier i sjukvårdsregionen. Forum Uppsala-Örebro är placerat på Uppsala Clinical Research Center (UCR) och ansvaret för uppdraget ligger hos Samverkansnämnden, Uppsala-Örebro sjukvårdsregions regionala politiska organ.

Projektstöd

Forum Uppsala-Örebro erbjuder hjälp under hela projektets livscykel; från studiedesign till slutgiltig studierapport i många olika typer av kliniska studier. Exempelvis:

 • Kliniska prövningar fas 1-4 i enlighet med ICH-GCP (International Conference of Harmonization – Good Clinical Practice)
 • Observationsstudier
 • Registerbaserade studier
 • Medicintekniska studier

Exempel på stöd vi erbjuder:

 • Rådgivning av seniora forskare, kliniska projektledare och biostatistiker gällande:
  • design och genomförandet av kliniska studier/forskningsprojekt
  • ansökningar om externa forskningsmedel
 • Rådgivning om:
  • feasibility
  • genomförbarhet
  • rekryteringsstrategier
  • kostnadsberäkning
  • avtal
  • CRF
  • projektledarstöd under processen

Kurser och utbildning

Forum Uppsala-Örebro erbjuder kurser i:

 • Good Clinical Practice (GCP)
 • monitorering
 • protokoll för informerat samtycke
 • nätverksstöd
 • biostatistik
 • m m.

Vetenskapsrådet gör denna information tillgänglig som en del av samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner. Informationen är skriven och sammanfattad av Forum Uppsala-Örebro och ger en kort beskrivning av utbudet inom den regionala noden.

Vid frågor, var vänlig kontakta Forum Uppsala-Örebro.


Kontakta oss

Nodföreståndare:
Patric Amcoff,
patric.amcoff@ucr.uu.se

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Uppsala-Örebro deltar i projekten:

 • Feasibility
 • Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser
 • Standardiserad process för avtal mellan sponsorer och huvudmän
 • Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik
 • Nationellt datainsamlingssystem (EDC)
 • Forskningspersonenkät

 

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.

 

Möt Forum Uppsala-Örebros nodföreståndare

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.