Ordförklaringar:

Så behandlar vi dina personuppgifter

För Kliniska Studier Sverige är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Samarbete mellan Sveriges sjukvårdsregioner

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sjukvårdsregioner. Region Skåne är juridiskt ansvarig för denna webbplats. Om du vill veta mer om vår personuppgiftshantering kan du ta del av det på Region Skånes webbplats.

Senast publicerad: