Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Prövningsenheter

Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företag. Prövningsenheterna har bred kompetens och erfarenhet från studier inom olika terapiområden och utvecklingsfaser från Fas I till fas IV.

Kliniska Studier Sveriges prövnings­enheter

Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter utför kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter och medicinska behandlingar men även andra typer av studier som kohortstudier. De finns på sjukhus och erbjuder tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastruktur för klinisk forskning som till exempel:

  • Lokaler
  • Ackrediterade sjukhuslaboratorium
  • Stödfunktioner som till exempel bild och funktion
  • Utrustning av olika slag
  • Forskningspersonal

Några av våra prövningsenheter kan bedriva studier dygnet runt med tillgång till medicinsk övervakning, telemetriutrustning för rytmövervakning, akut-team och intensivvård.

Inom Forum Söder finns Klinisk prövningsenhet som är placerad på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Klinisk prövningsenhet

Kliniska Studier Sverige prövnings­enheter för First-in-Human

Kliniska prövningar av läkemedel delas upp i olika faser. Den första fasen kallas fas 1. Om det är första gången ett nytt läkemedel ges till människa benämns studien First-in-Human prövning. I Sverige finns flera prövningsenheter i hälso- och sjukvården som genomför First-in-Human prövningar. Ett par av dessa prövningsenheter drivs av regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Erfarna och välutbildade medarbetare vid våra prövnings­­enheter

Vid Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter finns erfaren och välutbildad forskningspersonal med GCP-utbildning. Prövningsenheterna har nära samarbeten med sjukhusens kliniker och mottagningar. De har därmed tillgång till specialister som kan bistå prövningsenheterna inom många olika terapiområden. Personalen vid prövningsenheterna kan ofta även bistå med sin kompetens och resurser för genomförande av studierna i samarbete med klinikerna.

Övriga prövningsenheter för First-in-Human

Se prövningsenheter i din region

Senast publicerad: