Ordförklaringar:

Forskningsstödet för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) har uppdaterats

Kliniska Studier Sverige har uppdaterat informationen om planering och genomförande av registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT).

Det nya materialet är en resurs som ska underlätta arbetet för både erfarna forskare som tidigare genomfört R-RCT samt för de som är nya inom området och vill genomföra en R-RCT för första gången.

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande.

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp med din R-RCT? Tillsammans med Registercentrum erbjuder Gothia Forum rådgivning och stöd vid Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT).

Kontakta oss för en timmas gratis rådgivning Länk till annan webbplats.

 

Senast publicerad: