Ordförklaringar:

Kliniska studier - steg för steg

Kliniska studier - steg för steg
Almedalen
Almedalen

På Nationell konferens om kliniska studier disktueras frågor som: Hur ser framtidens forskningsmetoder ut, vilken roll har framtiden forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Välkomna till Stockholm den 7-8 september!

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Läs referatet från vårt seminarium i Almedalen.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Dina svar hjälper oss att vidareutveckla webbplatsen och säkerställa att innehållet är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

I utvecklingssatsningen "Feasibility" kartläggs behoven av en ny process för studieförfrågningar.

Almedalen
Almedalen

På Nationell konferens om kliniska studier disktueras frågor som: Hur ser framtidens forskningsmetoder ut, vilken roll har framtiden forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Välkomna till Stockholm den 7-8 september!

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Läs referatet från vårt seminarium i Almedalen.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Dina svar hjälper oss att vidareutveckla webbplatsen och säkerställa att innehållet är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

I utvecklingssatsningen "Feasibility" kartläggs behoven av en ny process för studieförfrågningar.

Goda exempel

Johan Aurelius är forskare på Sahlgrenska Cancer Center. Vi träffade honom för att visa nya kliniskastudier.se.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.