Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet.

Två personer vid ett bord.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Nyheter

Forskningsprocessen

Få en översikt över forskningsprojektets olika faser, från idé till arkivering. Den kliniska studiens delar beskrivs övergripande och för studier med läkemedel och medicintekniska produkter finns mer specifik information. Ett bra stöd för dig som ska eller håller på att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Våra fokusområden

Vi underlättar för forskare, forskningspersonal och life science-företag att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Genom omvärldsbevakning och dialog med olika aktörer identifierar och prioriterar vi gemensamma nationella utmaningar och behov som blir våra fokusområden. För att utreda frågeställningar och utveckla stöd och tjänster inom våra olika fokusområden samverkar vi nationellt.

Statistik om kliniska studier

Tillsammans med Vetenskapsrådet skapar vi förutsättningar för att få fram en nationell översikt av kliniska studier i Sverige.

I fokus

Nationell konferens om kliniska studier Pil till höger

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Film om klinisk forskning Pil till höger

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning.

Framgångsrik regional forskning - tur eller infrastruktur? Pil till höger

Johan Styrke är forskare och specialist i urologi vid Sundsvalls sjukhus. Tack vare stöd från bland annat Kliniska Studier Sverige driver han i samarbete med kollegor decentraliserad urologisk forskning i norra sjukvårdsregionen.

Nationell konferens om kliniska studier Pil till höger

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Film om klinisk forskning Pil till höger

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning.

Vår verksamhet

Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för att underlätta att kliniska studier av hög kvalitet kan genomföras i hela Sverige. Vår vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården.

91

studieförfrågningar 2023

1 970

personer/forskningsprojekt får stöd av oss

2 731

deltagare i våra utbildningar

50+

mallar och stöddokument

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.