Ordförklaringar:

Prövningsenheter Stockholm

På denna sida finns en sammanställning av kliniska prövnings- och forskningsenheter hos vårdgivare inom Stockholm.


Kliniska forskningsenheten, Solna

Terapiområde/Tema: Perioperativ Medicin och Intensivvård
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Johan Mårtensson

Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset

Terapiområde/Tema: Anestesi och intesivvård
Studiefaser: Fas 3-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
Eva Joelsson-Alm, FoU-ansvarig, Universitetssjuksköterska/Docent


Karolinska translationell dermatologisk enhet

Terapiområde: Hud
Studiefaser: 3 och 4 samt experimentella studier
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: www.ktdstudien.se Länk till annan webbplats. / ktd.karolinska@regionstockholm.se

Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Hud
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Natalia Kuzmina


Klinisk prövningsenhet för endokrinologi

Terapiområde/Tema: Endokrinologi
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
Sophie Bensing

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Internmedicin
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


FoU-enheten Ersta Sjukhus

Terapiområde: Endoskopi
Studiefaser: 2-4
Placering: Ersta Sjukhus/ Medicinkliniken
Vårdgivare: Ersta Sjukhus
Mer Information/Kontakt: fou-enheten@erstadiakoni.se

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Endoskopi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet

Terapiområde/Tema: Klinisk farmakologi: kliniska läkemedelsprövningar inom alla terapiområden utom cancer
Studiefaser: Fas 1-2 inklusive First-in-human, doseringshjälp i fas-3-studier
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: KFP webbsida Länk till annan webbplats., Staffan Rosenborg

Fas 1-enheten Huddinge

Terapiområde/Tema: First-in-human & Fas 1 studier (alla diagnoser utom cancer)
Studiefaser: First-in-human, Fas 1
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: Fredrik Bäckrud

Fas 1-enheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer first-in-human och fas 1-studier
Studiefaser: First-in-human, Fas 1
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Caroline Brav


FoU-enheten Ersta Sjukhus

Terapiområde: Gastroenterologi / Endoskopi
Studiefaser: 2-4
Placering: Ersta Sjukhus/ Medicinkliniken
Vårdgivare: Ersta Sjukhus
Mer Information/Kontakt: fou-enheten@erstadiakoni.se

Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Gastroenterologi
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset,
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Charlotte Hedin

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Gastroenterologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


Cancerstudieenheten Huddinge

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: Fredrik Bäckrud

Cancerstudieenheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Johanna Vernersson

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Hematologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


FoU-enheten Ersta Sjukhus

Terapiområde: Hepatologi
Studiefaser: 2-4
Placering: Ersta Sjukhus/ Medicinkliniken
Vårdgivare: Ersta Sjukhus
Mer Information/Kontakt: fou-enheten@erstadiakoni.se

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Hepatologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


uMove core facilitet

Terapiområde/Tema: Studier av människans rörelse
Studiefaser: Alla
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
https://ki.se/umove Länk till annan webbplats. / umove@ki.se


Terapinätverk Infektion

Terapiområde/Tema: Infektionssjukdomar
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering:
N/A
Mer information/Kontakt:
terapinatverk.infektion.rlk@regionstockholm.se


Forskningsenhet Kardiologi, Södersjukhuset

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Vo Kardiologi, Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
Robin Hofmann, Överläkare/docent, FoUUI-chef

Forskningsenhet Kardiologi, Karolinska

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 1b-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:
hjartforskning.karolinska@regionstockholm.se

FoU-enheten Ersta Sjukhus

Terapiområde: Kardiologi
Studiefaser: 2-4
Placering: Ersta Sjukhus/ Medicinkliniken
Vårdgivare: Ersta Sjukhus
Mer Information/Kontakt: fou-enheten@erstadiakoni.se

Klinisk forskningsenhet Kardiologi, Capio S:t Görans

Terapiområde/Tema: Kardiologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Capio S:t Görans Sjukhus
Placering: Capio S:t Görans Sjukhus
Mer information/Kontakt: Adriano Atterman, PhD, FoU-samordnare

Akardo MedSite

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård (kardiologi, lungmedicin och allergi, endokrinologi och diabetes, vaccin, gastroenterologi, lipider)
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Akardo Medsite
Placering: Lundagatan 23, Stockholm
Mer information/Kontakt:
info@akardomedsite.se, https://akardomedsite.se/ Länk till annan webbplats.


Forskningsenhet Kirurgi och Urologi, Danderyds sjukhus

Terapiområde/Tema: Kirurgi/Urologi
Studiefaser: Fas 3-4
Vårdgivare: VO Kirurgi och Urologi, Danderyds sjukhus
Placering: Danderyds sjukhus
Mer information/Kontakt: Erik Näslund, Professor och Överläkare

Kärlkirurgi, Karolinska

Terapiområde/Tema: Kärlkirurgi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mer information/Kontakt:
webbplats kärlkirurgi FoU Länk till annan webbplats.

Klinisk prövningsenhet Transplantation

Terapiområde/Tema: Kirurgi/Transplantation/Immunologi
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Mer information/Kontakt:
Gunnar Söderdahl


Kärlkirurgi, Karolinska

Terapiområde/Tema: Kärlkirurgi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mer information/Kontakt:
webbplats kärlkirurgi FoU Länk till annan webbplats.


WHO-Center för forskning inom reproduktiv hälsa

Terapiområde/Tema: Reproduktiv hälsa
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
whocenter.kk.solna.karolinska@regionstockholm.se

Kvinnoforskningsenheten B79

Terapiområde/Tema: Kvinnohälsa, reproduktionsmedicin och gynenkologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
kvinnoforskningsenheten.karolinska@regionstockholm.se,
08-123 87518

Kvinnohälsan

Terapiområde/Tema: Kvinnohälsa, reproduktionsmedicin och gynendokrinologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Mottagning Gynendokrinologi Solna Länk till annan webbplats., kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se

Forskningsenhet Kvinnosjukvård

Terapiområde/Tema: Obstretrik och gynekologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: VO Kvinnosjukvård, Danderyds sjukhus
Placering: Danderyds sjukhus
Mer information/Kontakt:
Elisabeth Storch, studiekoordinerande barnmorska


Biobank och studiestöd

Terapiområde/Tema: Laboratoriemedicin
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer information/Kontakt:

Biobank: biobankstockholm@regionstockholm.se,
Studiestöd: studiecenterlab.karolinska@regionstockholm.se


Lungforskning, Solna

Terapiområde/Tema: Lungmedicin och allergi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mer information/Kontakt:
lungforskningsolna.karolinska@regionstockholm.se

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Lungmedicin och allergi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


Forskningsenhet Neurologi, Danderyds sjukhus

Terapiområde/Tema: Neurologi
Studiefaser: Fas 3-4
Vårdgivare: VO Neurologi, Danderyds sjukhus
Placering: Danderyds sjukhus
Mer information/Kontakt: Eva Isaksson PhD, Forskningssamordnare

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.

VO Internmedicin

Terapiområde/Tema: Internmedicin / Neurologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Södersjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt:
susanne.bouiche@regionstockholm.se


Cancerstudieenheten Huddinge

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt: Fredrik Bäckrud

Cancerstudieenheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Johanna Vernersson

Klinisk forskningsenhet (KFE) onkologi/kirurgi

Terapiområde/Tema: Cancer
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Capio S:t Görans Sjukhus
Placering: Capio S:t Görans Sjukhus
Mer information/Kontakt: Webbsida KFE Länk till annan webbplats. / epost: Malin Hovstadius

Kliniska forskningsenheten, Onkologiska kliniken

Terapiområde/Tema: Cancer (bröstcancer, prostatacancer och gastrointestinala- diagnoser)
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Södersjukhuset AB
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt: kfe.sos.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Theranostics Trial Center Karolinska

Terapiområde/Tema: Nuklearmedicin/Cancer
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
Rimma Axelsson

Fas 1-enheten Solna

Terapiområde/Tema: Cancer first-in-human och fas 1-studier
Studiefaser: First-in-human, Fas 1
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt: Caroline Brav

KSE-HOPE, ITCC

Terapiområde/Tema: Barnonkologi och hematologi
Studiefaser: Fas 1-4, interventionsstudier, kvalitetsregister, observationsstudier
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Sofie Garpemo / Helena Aaröe


Centrum för Kliniska Barnstudier - CKB

Terapiområde/Tema: Pediatrik
Studiefaser: Fas 2-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Eva Weidenhielm Broström

Forskningsenheten Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Terapiområde/Tema: Pediatrik
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Placering: Södersjukhuset
Mer information/Kontakt: Inger Kull

KSE-HOPE, ITCC

Terapiområde/Tema: Barnonkologi och hematologi
Studiefaser: Fas 1-4, interventionsstudier, kvalitetsregister, observationsstudier
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
Sofie Garpemo / Helena Aaröe


Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.

Akardo MedSite

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård (kardiologi, lungmedicin och allergi, endokrinologi och diabetes, vaccin, gastroenterologi, lipider)
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Akardo Medsite
Placering: Lundagatan 23, Stockholm
Mer information/Kontakt:
info@akardomedsite.se, https://akardomedsite.se/ Länk till annan webbplats.


Omvårdnadsenheten för kliniska studier, Solna

Terapiområde/Tema: Röntgen
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information/Kontakt:
rtg.klinprov.karolinska@regionstockholm.se

Röntgen Huddinge

Terapiområde/Tema: Röntgen
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
klinprov.hmdk.karolinska@regionstockholm.se

Theranostics Trial Center Karolinska

Terapiområde/Tema: Nuklearmedicin/Cancer
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
Rimma Axelsson


Klinisk forskningsenhet - Gastro, hud och reuma

Terapiområde: Reumatism
Studiefaser: 2-4
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Mer Information/Kontakt: Aikaterini Chatzidionysiou

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Terapiområde/Tema: Primärvård/Öppenvård
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO)
Placering: Sabbatsbergs sjukhus
Mer information/Kontakt:
Studieenhetens webbsidor Länk till annan webbplats.


Forskningsenhet Kirurgi och Urologi, Danderyds sjukhus

Terapiområde/Tema: Kirurgi/Urologi
Studiefaser: Fas 3-4
Vårdgivare: VO Kirurgi och Urologi, Danderyds sjukhus
Placering: Danderyds sjukhus
Mer information/Kontakt: Erik Näslund, Professor och Överläkare

Forskningsmottagningen njurmedicin, Huddinge

Terapiområde/Tema: Njurmedicin
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information/Kontakt:
njur-KBC.karolinska@regionstockholm.se alt. Överläkare Olof Heimbürger, ME Njurmedicin


Kliniska prövningar, den åldrande hjärnan

Terapiområde/Tema: Kognitiva sjukdomar (Alzheimers)
Studiefaser: Fas 1-3
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, M54
Mer information/Kontakt:
Telefon 08-123 85468


S:t Eriks Ögonsjukhus

Terapiområde/Tema: Ögon
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: St:Eriks Ögonsjukhus
Placering: St:Eriks Ögonsjukhus, Solna
Mer information/Kontakt:
Susanne Söderberg


ÖHN-enhetens prövningsenhet

Terapiområde/Tema: ÖNH-hörsel o balans
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset
Placering:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna
Mer information/Kontakt:
Lars Olaf Cardell, 070 770 99 26

Kontakta oss

Kontakta oss på Forum Stockholm-Gotland om du undrar något eller saknar uppgifter om din prövningsenhet på denna sida.

Senast publicerad: