Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Karta med Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län infärgade i orange.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenhet

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Genrebild. Foto på vetenskapliga artiklar som ligger på ett skrivbord.

  Livesändning om forskningsstöd i Forum Sydost


  Forum Sydost arrangerade en informationseftermiddag med titeln "Stöd för genomförandet av kliniska studier- Forum Sydost" för forskare, forskningsstödjande personal, medarbetare och politiker inom Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR).
 • Gruppbild i korridoren på Forum Östergötland i Linköping.

  Studiebesök från CFUG i Gävle


  Forum Sydost har haft ett besök från Centrum för forskning och utveckling (CFUG), en forskningsstödjande enhet på Region Gävleborg.
 • Forskningssjuksköterska möter besökare på innovationsmässan.

  Stöd till forskare lockade nyfikna på mässa


  Många nyfikna kom fram till Forum Östergötlands representanter under Innovationsmässan på Universitetssjukhuset i Linköping den 9 november.

Nätverk

Vi har aktiva nätverk för forskningssjuksköterskor/forskningsstödjande personal samt för forskning i primärvården. Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor.

Vit pil

Resurslistan

Resurslistan är en förteckning över resurser som finns tillgängliga för att bedriva kliniska studier vid sjukhus och kliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen. Förteckningen kompletteras efterhand.

Vit pil

Kommande event

16
fredagdecember 2022

Mona Ahlberg, forskningssjuksköterska på KFÖ, disputerar

Mona Ahlberg försvarar sin avhandling med titeln "Being cared for in an Intensive Care Unit - family functioning and support"

Vår verksamhet

Forum Sydost är regional nod för samordning av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen som består av tre regioner: Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Sjukvårdsregionen har ett upptagningsområde med 1,1 miljoner invånare, ett universitetssjukhus, två länssjukhus och sex mindre sjukhus.

>250

pågående kliniska prövningar

9

sjukhus i sjukvårdsregionen

>100

deltagare på GCP-kurser varje år

>150

deltagare i fossk-nätverk

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.