Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datauttag

På denna sida samlas information om stöd för registerforskning och datautta i Region Stockholm och Gotland.

Centrum för hälsodata, Region Stockholm

Centrum för hälsodata (CHD) samordnar ansökningar om datauttag för forskningsändamål från regionens vårdgivare och datakällor. CHD är även en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen och tillhandahåller bedömning av vilken typ av data som kan delas samt hur delningen kan ske i enligt gällande lagstiftning. CHD har även uppdrag att främja metodutveckling för användning av hälsodata inom vården.

Läs mer om CHD på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

QRC Stockholm

QRC Stockholm är ett nationellt och regionalt kvalitetsregistercentrum som bland annat stödjer forskare som vill använda kvalitets­registerdata i sin forskning.

Läs mer om stöd för registerforskning på Forskning - qrcstockholm.se Länk till annan webbplats.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland stödjer forskning och innovation inom cancerområdet genom bland annat Registercentrum. I Registercentrums uppdrag ingår att stödja utvecklingen av nationella kvalitetsregister samt att aktivt främja forskning med stöd av kvalitetsregister.

Läs mer om stöd för registerforskning på Registerforskning - RCC Stockholm Gotland (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Biobank och Studiestöd

Biobank och Studiestöd är Region Stockholms biobanksverksamhet. Hos Biobank och Studiestöd finns Region Stockholms biobank – Stockholms Medicinska biobank (SMB) som registrerar vård- och forskningsprovsamlingar tagna inom eller utlämnade till Region Stockholm.

Läs mer om tjänster kring datauttag kopplat till insamlat prov och/eller registerdata på Tjänster | Biobank och Studiestöd (Stockholms Medicinska Biobank och Regionalt Biobankcentrum Stockholm-Gotland) (biobankstockholm.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: