Ordförklaringar:

NASTROs utbildningsdag samlade personal från landets prövningsenheter

föreläsning i aula

Foto: Nasim Caspillo

Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi/hematologi, NASTRO, samlades den 22 mars på Karolinska Universitetssjukhuset för en utbildningsdag kring nuläge och framtidsvisioner.

NASTROs utbildningsdagar hålls vid Sveriges universitetssjukhus och denna gång med Karolinska Universitetssjukhuset som värd. Mötet den 22 mars lockade omkring 350 deltagare, där en stor del var personal från landets prövningsenheter inom onkologi/hematologi.

Nätverket NASTRO verkar för att på nationell nivå driva gemensamma frågor i syfte att förbättra och underlätta arbetet med kliniska prövningar. I nätverkets arbete ingår samarbeten med externa aktörer för att effektivisera processer inom kliniska prövningar. På agendan för dagen stod därför bland annat CiS, den nationella studiedatabasen för cancerstudier, som NASTRO tagit fram i samarbete med RCC (Regionala Cancercentrum i samverkan). Ytterligare ett samarbete som togs upp rör hur onödig administration i studier kan utmanas. Här genomför NASTRO ett samarbete med Lif, de forskande läkemedelsföretagens intresseorganisation, med ett gemensamt mål om att kunna kapa onödiga moment i företagssponsrade studier.

– Genom NASTRO kan vi genomföra konkreta lösningar och påverka. Det är värdefullt för oss att träffas i ett stort sammanhang för att reflektera, inspireras och blicka framåt, säger Johanna Vernersson, ordförande för CiS och enhetschef vid Cancerstudieenheten Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fler ämnen som togs upp under utbildningsdagen var bland annat kompetensutveckling för forskningssjuksköterskor, nya biobankslagen och användning av satellitsites-modellen i studier. Marja-Liisa Lammi Tavelin vid Forum Norr och Norrlands Universitetssjukhus som är projektledare för Kliniska Studier Sveriges projekt Satellitesites var föredragande.

– Jag är mycket glad att få dela några av de slutsatser som vi kommit fram till i projektet med NASTRO-dagens deltagare, säger Marja-Liisa Lammi Tavelin. Satellitsites-modellen är något som många studier skulle kunna dra nytta av och vi arbetar därför för att kunna tillgängliggöra modellen. Nu är vi snart i hamn med projektet och kan dela resultaten brett.

Senast publicerad: