Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Registrering av studie i offentlig databas

Möjlighet att hitta information om kliniska studier är viktigt ur både ett etiskt och ett vetenskapligt perspektiv.

Registrera studieprotokoll och resultat

I enlighet med regelverk för kliniska prövningar ska studieprotokoll och studieresultat registreras i en publik databas. Studieprotokollet ska registreras innan första patienten inkluderas i studien. För att ett läkemedel ska kunna få marknadsgodkännande i både USA och Europa måste studierna registreras i både en europeisk databas och i ClinicalTrials.gov (USA).

Studier som inte innefattar läkemedel

Även studier som inte innefattar läkemedel behöver ofta registreras i en internationell erkänd databas för att de större tidskrifterna ska godkänna publicering av studieresultaten. Det kan göras i till exempel ClinicalTrials.gov där alla typer av kliniska studier kan registreras.

Registrera en studie i ClinicalTrials.gov Länk till annan webbplats.

Kliniska studier finansierade av Vetenskapsrådet

Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas.

Registrera din kliniska studie, Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Specifik information för din region

För stöd vid registering kontakta FoU Kronoberg

Senast publicerad: