Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Kurs i registerforskning

Kursen i registerforskning ska stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Om kursen

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Kursen ger en överblick över metoder för registerforskning och en översikt över olika befintliga register. För inspiration kring hur registerdata kan användas i forskning har vi bjudit in forskare att berätta om sina forskningsprojekt där registerdata har använts och vilket värde det skapar.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Ge övergripande kunskap i registerforskning
  • Inspirera kring hur registerdata kan användas i klinisk forskning och vårdutveckling
  • Ge en överblick över register tillgängliga för klinisk forskning och vårdutveckling

Kurstillfällen

21 mars 2024

Tid

Kursen pågår kl. 09.00 - 16.30.

Kursen riktar sig till

Kursen vänder sig till sjukvårdsprofessioner, forskare och doktorander i Södra sjukvårds­regionen.

Plats

Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för deltagare från Södra sjukvårdsregionen eftersom den sponsras av RCC Syd.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen den 21 mars

Register viktig resurs inom klinisk forskning

I Sverige finns unika register inom hälso- och sjukvården med syfte att underlätta uppföljning och utvärdering av vård och behandling. Dessa register är en viktig resurs inom klinisk forskning och utveckling. Regionernas ansvar för att medverka i kliniskt forskningsarbete fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen där utnyttjandet av dessa register är ett viktigt bidrag.

Senast publicerad: