Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

COVERS - Covid-19 vaccinations­uppföljnings­studie

Forskningsstudien COVERS jämför de olika covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt.

Forskningsstudien COVERS

Forskningsstudien COVERS (COvid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) jämför de olika Covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt. Region Skåne genomför studien som påbörjades i januari 2021 och beräknas vara färdig i december 2024. Forum Söder ansvarar för det operativa genomförandet av studien samt datahantering och analys. Ansvarig läkare är Fredrik Kahn från infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Senast publicerad: