Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

GCP för kliniska prövningar med medicin­tekniska produkter

Kursens innehåll

Kursen GCP för kliniska prövningar med medicintekniska produkter ger grundläggande kunskaper inom de gällande regelverken för forskning på medicintekniska produkter, samt en förståelse för hur regelverken ska tillämpas i kliniska studier.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagare ha fått en grundläggande kunskap om:

  • Vad är en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?
  • Vilka krav finns gällande tillstånd för en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?
  • Kunskaper om gällande god klinisk praxis, ISO 14155 standard, för medicintekniska kliniska prövningar för att kunna tillämpa detta i genomförande av en klinisk prövning

Kursen, tillsammans med tidigare dokumenterad grundläggande kunskaper i GCP, uppfyller kravet på dokumentation för prövares kvalifikationer inom ISO 14155 för att utföra kliniska prövningar med medicinteknik.

Utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar som forskare eller forskningsstödjande personal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen och som genomför studier på medicintekniska produkter.

Förkunskapskrav

Vi rekommenderar att du har tidigare dokumenterad kunskap om kliniska prövningar och grundläggande kunskaper i GCP, till exempel genom att ha gått vår kurs Introduktion till GCP i klinisk prövning med läkemedel eller motsvarande. Kursen belyser endast de delar av det medicintekniska regelverket som rör klinisk prövning.

Kursen Introduktion till GCP i klinisk prövning med läkemedel

Kurstillfällen

Onsdagen den 24 april 2024 klockan 12:30 - 16:30

Plats

Den här utbildningen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Kostnad

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: 1200 kr (exkl. moms)
Övriga deltagare: 2400 kr (exkl. moms)

Medicintekniska produkter

Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av produkter som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och sjukvård. Kliniska studier, där man prövar medicintekniska produkter på människa för att utvärdera prestanda och/eller säkerhet i medicinska syften, omfattas av det medicintekniska regelverket och behöver godkännande från Läkemedelsverket. Sådana prövningar ska utföras enligt standarden för god klinisk praxis för medicinteknik, ISO 14155. Standarden är den medicintekniska motsvarigheten till ICH-GCP (good clinical practice) som tillämpas i läkemedelsprövningar.

Senast publicerad: