Ordförklaringar:

Monitorering

Stöd kring monitorering

Monitorering är obligatoriskt för kliniska prövningar på läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa kvalitet kan monitorering genomföras på andra typer av kliniska studier, trots att det inte är lagkrav. Monitorn granskar att protokoll, lagar och regler följs och att data registreras korrekt.

Vi kan ge stöd med allt från att utforma monitoreringsplan till att genomföra monitorering i den kliniska studien. Vi kan även delta i samverkansmonitorering i multicenterstudier.

Kontakta oss

Du kan få stöd med monitorering lokalt. Kontakta din lokala nod för att få veta mer.

Senast publicerad: