Ordförklaringar:

GCP för chefer

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar.

 • Forum Norr

 • Teams

 • 02 maj 2024

 • 10.00 - 15.00

Lägg till i kalender

Verksamhetschefer, FoU-ansvariga och andra chefer i hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen bjuds in till att ta del av ett utbildningspaket om forskningsetik, regelverk och Good Clinical Practice. Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

Föreläsningar i utbildningen:

 • Forskningsetikens grunder och historik
 • Begrepp och definitioner
 • Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer
 • Lagar och regelverk
 • Vilka tillstånd behövs för att bedriva klinisk forskning?
 • Ansökan klinisk studie och klinisk prövning
 • Andra tillstånd och krav
 • Avtal

Därtill ges utrymme för diskussion och frågor.

Utbildningen genomförs digitalt via Teams och är kostnadsfri.

Senast publicerad: