Ordförklaringar:

Immunsvaret kan riktas genom val av vaccin

Forskning inom CoVacc-studien visar att man genom att ge olika typer av vaccin mot Covid-19 kan styra vilka antikroppar som bildas. Det gör det möjligt att rikta immunsvaret och förhoppningen är att man i framtiden kan styra vaccin på det sättet. Multicenterstudien CoVacc utförs med hjälp av bland annat Kliniskt forskningscentrum i Umeå och Östersund.

Redan i somras visade forskning från CoVacc att immunsvaret blev mer kraftfullt och genererade mer neutraliserande antikroppar hos de som först fick en dos av Astra Zenecas Vaccin och sedan en dos av Modernas, än hos de som fick två doser Astra Zeneca.

Forskarna i Umeå har sedan dess tillsammans med kollegor i Stockholm och USA kartlagt mer i detalj vilka antikroppar som bildas vid vaccination. Förhoppningen är att resultaten, som har publicerats i Science, ska få betydelse för hur man i framtiden ger vaccin.

– Vi har sett att immunsvaret vässas när man får dos ett och två av två olika vacciner. Genom att ge olika vaccintyper kan man styra vilka antikroppar som bildas. Det gör det möjligt att rikta immunsvaret mot de delar av spikeproteinet i coronaviruset som binder till cellerna. Det är första gången det har kunnat visas på människor. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna styra vaccin på det sättet, säger Johan Normark, specialistläkare på Infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus och universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

CoVacc är en svensk multicenterstudie som utförs för att förstå och följa immunsvar och immunitet efter vaccination mot covid-19. Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus har varit involverade i CoVacc från start, med både praktiskt och regulatoriskt studiestöd.

De resultat som publicerats hittills baseras på studier som är utförda bland deltagare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Deltagare till CoVacc har också rekryterats vid de centrala vaccinationsmottagningarna på Nolia och Campus i Umeå. I Norra sjukvårdsregionen pågår studier även vid Kliniskt forskningscentrum på Östersunds sjukhus med deltagande invånare i Region Jämtland Härjedalen.

– Flera delstudier, som totalt omfattar cirka 600 personer i hela landet, genomförs inom ramen för CoVacc och det pågår analyser inom dessa, berättar Clas Ahlm, överläkare på Infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid Umeå universitet samt nationellt ansvarig för CoVacc.

Läs hela artikeln Länk till annan webbplats.

Coronavirus

Foto: Mostphotos

Senast publicerad: