Ordförklaringar:

Forum Norr på infrastrukturdag vid Umeå universitet

Vid Umeå universitets forskningsinfrastrukturdag den 15 mars fick deltagarna en presentation av både Forum Norr och Kliniskt forskningscentrum Umeå.

Medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga faktulteten arrangerade tillsammans Research Infrastructure Day, ett öppet forskarmöte den 15 mars. Förutom diskussioner och föredrag fick deltagarna ta del av presentationer av infrastrukturerna själva under postersessioner, pitchar och ett avslutande mingel.

Marja-Liisa Lammi Tavelin, strateg, presenterade det stöd som Kliniskt forskningscentrum Umeå erbjuder forskare och Sofie Holmgren, regional samordnare vid Forum Norr presenterade noden och det stöd som går att få över hela landet genom Kliniska Studier Sverige. Anna Ramnemark, nodföreståndare, deltog i en pandeldiskussion om hur samverkan kan utvecklas mellan region, Umeå universitet och SLU, vilka behov som kommer att finnas i framtiden rörande forskningsinfrastruktur samt hur vi ser till att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Sofie och Marja-Liisa

Sofie Holmgren och Marja-Liisa Lammi Tavelin vid Umeå universitets forskningsinfrastrukturdag den 15 mars.

Senast publicerad: