Ordförklaringar:

Minskat stillasittande på arbetet undersöks som nytt verktyg i diabetesvården

I Rosebud-studien undersöker forskarna vilka hälsoeffekter minskat stillasittande på arbetet har på lång sikt för personer som har typ 2-diabetes. Till sitt stöd har de Forum Norr.

Patrik Wennberg, specialistläkare i allmänmedicin och docent, leder studien där Maria Brännholm Syrjälä, specialist i allmänmedicin, är doktorand.

Varför gör ni denna studie?

– För många, även för personer med diabetes typ 2, är det svårt att finna tid och motivation för att motionera. Vi vill se om det går att stödja personer med diabetes att minska sitt stillasittande på arbetet med hjälp av enkla digitala hjälpmedel som aktivitetsarmband och SMS-påminnelser och vad det i så fall kan ge för hälsoeffekter.

Hur går den till?

– Alla studiedeltagare genomför en veckas aktivitetsmätningar. De får ta del av sina resultat och individuell rådgivning om hur de skulle kunna minska stillasittande på arbete med till exempel korta bensträckare eller pausgympa. Sedan lottas hälften till en grupp som dessutom får tillgång till aktivitetsarmband och SMS-påminnelser. Nya mätningar görs sedan efter tre och tolv månader i båda grupperna.

Vilken betydelse kan resultaten få?

– Minskat stillasittande har föreslagits som ett komplement eller alternativ till ökad motion som behandling hos personer med typ 2 diabetes, i synnerhet för de som har svårt att motionera regelbundet. Vi vill undersöka hur vi i hälso-och sjukvården kan stödja patienter att genomföra denna behandling i praktiken. Om detta sätt visar sig vara framgångsrikt kan det ingå som ytterligare ett bra "verktyg" inom diabetesvården. På sikt skulle det kunna leda till minskade diabeteskomplikationer och bättre hälsa hos de som drabbats av diabetes.

Vilket stöd får ni från Forum Norr?

– Detta är en nationell studie som genomförs vid studiecenter i Umeå, Luleå, Östersund, Stockholm, Hallsberg, Linköping och Vikbolandet. Vi har fått hjälp från Forum Norr under planeringen, bland annat med skriftliga överenskommelser mellan siter, datahanteringsfrågor och monitorering när studien startade. Vi har också fått hjälp att skapa enkäter i RedCAP och att utbilda forskningssjuksköterskor i verktyget. KFC i Umeå har sett till att de olika siterna har kommit i gång med sina första deltagare och hjälpt till om det dykt upp några problem. Det är ett fantastiskt stöd för våra forskningssjuksköterskor och för oss forskare i studien.

Person som sitter vid skrivbord med dator

Foto: Pexels

Senast publicerad: