Ordförklaringar:

Omfattande uppföljning i stor behandlingsstudie

Tio år efter starten av Vipviza kommer nu deltagarna i till Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus för uppföljning. Det långsiktiga målet med forskningen är bättre hjärt-kärlhälsa i Västerbotten.

I korthet innebär forskningen att halsartärerna undersöks med ultraljud. Det ger information om det finns åderförkalkning som innebär förändringar och förträngningar i halsartärerna, men som ännu inte har gett några symtom. Informationen görs tillgänglig för deltagaren med hjälp av en illustrativ bild tillsammans med ett uppföljande samtal.

Nu vill forskarna vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus undersöka om deltagarnas insikter har påverkat deras levnadsvanor och kärlhälsa.

Infrastruktur möjliggör genomförande

Förutom att deltagarna ställer upp, är forskningspersonal som kan samordna, ta emot och undersöka hundratals studiedeltagare under flera år en förutsättning för att forskningen ska kunna genomföras.

Under tisdag, onsdag och torsdag förmiddag varje vecka tas fyra deltagare emot på Kliniskt forskningscentrum. Då genomför forskningssjuksköterskor och undersköterskor undersökningar och mätningar, och deltagaren får avslutningsvis besvara en enkät. Hela uppföljningen beräknas ta ungefär tre år.

Undersökning av ankel-/armtrycksindex (ABi) och arteriell stelhet (stiffness).

Undersökning av ankel-/armtrycksindex (ABi) och arteriell stelhet (stiffness) på Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Resultaten utvecklar vården

Åderförkalkning är den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Den ökar med ålder, men kan påverkas av goda levnadsvanor och genom det kan sjukdom förebyggas. Genom att följa deltagarna under lång tid får forskarna en unik insyn i vilka faktorer som är viktigast för att bromsa utvecklingen av åderförkalkning.

Hittills har resultaten från Vipviza bland annat gett stöd för att en bild som avspeglar den egna kroppen upplevs som mer konkret än siffror och procentsatser av de flesta. Det kan ge ökad förståelse och motivation till att förebygga sjukdom. Resultaten är viktiga för både patienter och inom vården och används för att utveckla både VHU och annat sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården.

Läs ett reportage om Vipviza på Umeå universitets webbplats:

Vipviza 10 år Länk till annan webbplats.

bild som visar undersökning med ultraljud av halskärl.

Ultraljudsundersökning av halskärl är en viktig del av Vipviza. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Om Vipviza

VIPVIZA är en förkortning av det engelska namnet, VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention. A Randomized controlled trial nested in Västerbotten Intervention Programme.

VIP är den engelska förkortningen av Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. VHU är hälsobesök i primärvård som erbjuds invånarna i Västerbotten när de är 40, 50 och 60 år. Det ska förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att identifiera riskfaktorer och erbjuda stöd för hälsosamma levnadsvanor. Vipviza är integrerad som ett tillägg till VHU.

Senast publicerad: